Gyvenimo instrukcija: 4 žingsniai

Gyvenimo instrukcija: 4 žingsniai link sėkmingo, laimingo ir realizuoto gyvenimo

Gimimo žemėlapis nėra dovanų krautuvė, tai vystymosi kelias. Iš aukščiau nuleista instrukcija, kai įsijungia žmogaus šio įsikūnijimo programa. Žmogaus potencialas savaime neįsijungia. Norėdami, kad žemėlapis veiktų, turite į jį "įsigyventi".

4 žingsnių strategija yra jūsų vystymosi etapai, kuriuos mes koreliuojame su amžiumi ir sąlygomis.

4 žingsnių strategiją man perdavė mano astrologijos Mokytojas, ši strategija yra pratestuota, tikrinta ir pertikrinta ir ji veikia. Jei yra daroma Su kiekvienu atliktu žingsniu mūsų žinioje atsiranda vis daugiau naudingų išteklių (energijos, sėkmės ir kt.):


Pietinio mazgo žingsnis - kai yra prisimenamos, ar astrologo aprašomos praėjusių gyvenimų patirtys, nesąmoningos sielos programos, kurios, atėjus į šį įsikūnijimą, yra primirštamos. Bet pastebėti jas galima taip pat nesunkiai. Kažkas labai lengvai išmoksta užsienio kalbas, kažkas tik atsisėdęs prie vairo vairuoja iš karto puikiai, kažkas turi didelės vidinės išminties, o dar kitas iš kažkur žino, kaip sutaisyti variklį Bet užduotis nesiknaisioti po tai, ką mokame, šiame įsikūnijime užduotis - paleisti visas kitas programas, gautas mums gimus, bet panaudojant praėjusią patirtį.


1 žingsnis. Mėnulio. Tai periodas, kai vaikutis dar būna mamos pilve ir pirmuosius 3 gyvenimo metus. Tai periodas, kai mokaisi būtiniausių dalykų, kad išgyventi. Gyventi patogiai, turėti įpročius, bendrauti su savo kūnu, pasauliu, kurti savo požiūrį, priėmimą, adaptuotis, išmokti prisiderinti prie besikeičiančių sąlygų ir situacijų.

2 žingsnis - saulės uždegimas. Nuo 3 iki 10 metų ryšys su tėčiu. Pažinti save, atskirti save nuo šeimos, atskirti save nuo išorinių sąlygų (labai dažnas reiškinys, kad nėra sugebėjimo atskirti kur aš, o kur pasaulio aplinkybės, žmogus susitapatinęs su tuo, kas vyksta aplinkui). Išmokti gyventi pagal savo ketinimus ir nepriklausyti nuo kitų žmonių nuomonių.

Jei išmokstama gyventi be aplinkos spaudimo ir svorio - gaunama visa reikiama energija, nėra nuovargio, yra meilė sau, yra pasitikėjimas savimi, dingsta aukos sindromai. Ir ateina pagarba ir meilė iš aplink esančio pasaulio. Jus pradeda vertinti.


3 žingsnis - Saturnas. (pirmi požymiai 13-15 metais, tada 21 metų ir galiausiai 28-30 gyvenimo metai, kai gryžta saturnas. Įgyti patirtį, kai kuriamas savo struktūruotas gyvenimas, sukamas lizdas, įgyjama pastovi gyvenamoji vieta, pastovus darbas, kuriame formuojatės kaip profesionalas, kylate karjeros laiptais ir sukuriama šeima, kurioje taip pat galima sukurti statusą. Arba bent jau žinote ko norite iš gyvenimo. Ties 28-30 metais baigiasi biologinės atsargos, kai gyvenimas rieda savo keliu, o jūs lengvai gaunate iš jo dovanas ir lengvatas. Prasideda periodas, kai viskas pasiekiama per triūsą ir kantrybę. Ateina drausmės ir atsakomybės laikotarpis, stiprinamas vidinis stuburas, kurio pagalba žmogus gali gyventi 120 metų.


4 žingsnis karminis šiaurinis mazgas. Pirmieji požymiai vyksta 18-19 metų, po to 36-38 metai, kai jau laikas eiti link tos karminės užduoties, dėl kurios atėjo siela į šį įsikūnijimą.

Pirmas patikrinimas būna 36-38 gyvenimo metais, kai kažkaip netyčia sugriūna gyvenimas, įvyksta skyrybos, buvusi puiki vaikų motina, paaukojusi gyvenimą vaikams sulaukia iš jų tik paniekos ir skyrybų su vyru. Arba atvirkščiai, karjeristė atleidžiama iš darbo ir tampa nebereikalinga. Staiga išdyksta depresijos ar nusisuka draugai.

Tai ženklai, kad neinate tuo keliu, dėl kurio čia atėjote. Sekantis patikrinimas būna 54-56 metų, kai galima labia stipriai gauti per galvą. Jei pasirenkama teisinga kryptis - suteikiami begaliniai resursai.

Karminis šiaurinis mazgas nėra kelionės pabaiga, kai atėjau ir padariau, tai tik kelionė, su tikslu, pasiekti kiek įmanoma.

Naudodamiesi pietinio karminio mazgo patirtimi žingsniuoti link šiaurinio. Pietinio naudoti kaip įrankį tikslui pasiekti.Kaip suprasti, kad nepraeitas mėnulio etapas ar saulės? Visas pasaulis prieš jus, aplinkui visi blogi, visi manes nekenčia, mane skriaudžia, apgauna, išnaudoja, niekina, pas mane milijonas neaiškių ligų, aš neturiu pinigų - netvarka su mėnuliu. Aš nepastebimas, aš bijau kažką veikti, ką pasakys kiti, ką pagalvos kiti, aš nežinau kuo gyvenime užsiimti, kokia mano paskirtis šiame gyvenime, dabar visiems blogai, auksčiau bambos neiššoksiu, savivertė žemiau nulio - netvarka su saule.

Nesvarbu, ar jums 20 ar 52, visada viską galima sutvarkyti, atstatyti, juk gimimo žemėlapio instrukcijos duotos 120- čiai metų ir ne šiaip sau, o sveiko, laimingo, sėkmingo, šviečiančio žmogaus metų.

Darbas su savimi padės susitvarkyti esančius nesklandumus. Tiesiog pagal rekomendacijas įjunkite į savo gyvenimą keletą patarimų, padarykite juos kasdieniniais įpročiais.