Saulė - mūsų norų generatorius

Saulė - mūsų norų generatorius

Jei nedirba jūsų Saulė - nedirba visas jūsų gimimo žemėlapis. Kokios pozityvios bebūtų prognozės - jos neveiks, jei jūsų Saulė užgesusi.

Visos kitos planetos, turinčios aspektus į saulę, kuri užgesusi, nedirbanti, daugiau kenks, nei padės.

Sielos dvasinės vibracijos susiderino su mūsų kūno programa ir gimėme mes. Mūsų siela, aukščiausiasis "AŠ" atsidūrė laikinai supakuotas į tranzitinį kūniškąjį "Aš".

Mėnulio "aš' - tai toks aš, kuris susideda iš šeimos, aplinkos, išorinių įpročių. Tas kūniškasis "aš" susiformavo mamos pagalba, su giminės egregorių pagalba, atspindėtų aplinkoje emocijų pagalba. Susiformavo su savo biologiniais ir socialiniais poreikiais.

Iki 3 metų vaikas pilnai apžiūrėtas ir juo pasirūpinta. Vaikas iki 3 metų yra mėnulio globoje, kai apie nieką nereikia galvoti, kai nereikia dėl nieko sukti galvos, jo poreikiai patenkinti, pamaitintas, saugumas yra, apčiūčiuotas ir apžiūrėtas. Vaikas yra vienyje su savo mama, jis neturi savojo "Aš". Ir dvasingumo čia nėra. Paaugęs vaikutis vis dar nesuvokia savęs kaip asmenybės, dažnai vadina save trečiuoju asmeniu.

Visai kiti procesai prasideda einant ketvirtuosius gyvenimo metus (gali būti truputį anksčiau). Psichologai tai vadina separacija, Alfredas Adleris tai pavadino individuacija. Pirmoji žmogaus gyvenime atsiradusi krizė. Atsiranda asmenybės koncepcija. Žmogutis pradeda suvokti, kad mama ir jis nėra viena. Kad jis turi savo didįjį "AŠ", tą aš, kuris yra siela, tą aš, kuris yra kūrėjo dalis. 3 metų vaikas suvokia, kad jis ne mama ir ne tėvas, o kažkas. Tai šokiruojantis suvokimas, psichologiškai išgyvenamas kaip gimimas.

Pradeda žibėti žmogaus Saulė. Ir čia jau pradeda vaidinti savo vaidmenį tėvas. Vaikas pradeda skanuoti savo tėvo elgesį ir formuoti savo saulę pagal jį.

Koks turi būti tėvas, kad vaikas užaugtų pasitikintis savimi, jo saulė spindėtų, jis būtų laimingas, jo gyvenimas įdomus ir prasmingas?

Pirmiausia tėvas turi būti dvasingas. Jis turi gyventi taip, kaip pats pasirinko, pats supranta dėl ko gyvena, pats viską gyvenime pasirenka ir moka tuo pasirinkimu naudotis. Pasaulis jam kiša savo nuostatas, eik dirbk čia, eik daryk taip ar anaip, o jis atsako visam tam - ne, aš renkuosi tai, ko noriu pats ir tai, kas man tinka ir patinka. Ir tuo pat metu duodantis pasauliui labai daug. Šviečiantis ir atiduodantis tą šviesą pasauliui.

Mamos meilė yra rūpinimąsis. Vaikas verkia - mama ramina, apkabina, vaikas išalko - mama pamaitins, vaikas sušalęs - aprengs ir sušildys.

Tėvo funkcija - paskatinimas, apdovanojimas, dovanos ir apribojimai. Būtent tėvas vaikui parodo ribas. Tėvas myli - puiku, tėvas baudžia - taip pat puiku (tai ne apie mušimą, tai apie griežtumą, atsakomybę ir autoriteto parodymą). Mamai bausti vaiko negalima, mama suteikia vaikui saugumo jausmą, tėvas gi turi nustatyti ribas ir būti autoritetu, kad užaugus vaikas norėtų būti tokiu tėvu ar mergina norėtų ištekėti už tokio vyro.

Tėvas turi rodyti laisvę, mokėjimą ta laisve naudotis, turintis savo nuomonę ir išsprendžiantis visas situacijas naudingai. Bet jis niekada neturi būti abejingas savo vaikui. Ar mylintis, ar griežtas, ar pakeliantis balsą - jis yra tas, kuris paskatins savo vaiką būti laisvu ir laimingu. Tėvo įtaka ir jo pavyzdys vaikui svarbus nuo 3-10 metų.

Saulės "noriu" yra susijusi su atidavimu. Kai norime, kad būtų įvykdyti "noriu" fiziologiniai poreikiai - tai mėnulio energija. Noriu buto, noriu mašinos, noriu dovanų, noriu kaifuoti, noriu jaustis saugus - tai žema mėnulio energija, kurią galima paimti iš aplinkos maistu, poilsio, darbo, pinigų pavidalu. Saulė nuo tokios energijos neužsidegs: jei nusipirksite butą, mašiną ar naujus batus - kaip tik visa tai saulę gesina.

Saulės vienintelis poreikis yra šviesti ir atiduoti. Saulės energija susijusi su savęs parodymu pasauliui, susijusi su žaidimu, džiaugsmu ir kūrybiškumu.

Kai saulė šviečia - ji atiduoda. Atiduoda per veiklą, atiduoda kitiems, atiduoda pasauliui. Saulės energiją gaunama iš viršaus, iš Kūrėjo. Tai energija, neturinti limito. Be limito ji ateina tada, kai tik užsidegate kažkokia idėja, turite jums svarbią užduotį. Ypatingai daug energijos ateina, kai yra sunkumai. Priemonių ir įrankių energijos pasiėmimui yra daug, reikalingas nepriekaištingas energijos pratekėjimas per jūsų energetinius centrus.

Saulė valdo laiką, todėl kartais stebimės, kaip kai kurie žmonės sugeba per tas pačias, visiems prieinamas 24 valandas, nuveikti daugybę darbų, viską spėti, sukurti, turėti keletą talentų. Dailininkai nutapo tūkstančiais paveikslų, išradėjai išradinėja gausybę išradimų. O tai todėl, kad žmogus gyvena pagal paskirtį, jis turi daug savimotyvacijos, jis įsitraukęs - energijos kiekis praeina be limito.

Turbūt kiekvienas esate buvę tokioje situacijoje, kai padarai ir norisi dar, dar ir dar daugiau. Tai vyksta ne tada, kai reikia, o tai vyksta iš paties žmogaus pasirinkimo. Be rezultato laukimo, be laukimo, o kas man iš to, ką gausiu aš.